Διεύθυνση

Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, Κηφισιά

Tηλ. Επικοινωνίας

Διεύθυνση

Φιλαδελφέως και Κεφαλαρίου 1, Κηφισιά

Tηλ. Επικοινωνίας

GDPR Academy

Be ready!
GDPR ACADEMY Re – Think Data Protection

Be ready!
GDPR ACADEMY
Re – Think Data Protection

Περισσότερα
Περισσότερα
GDPR Academy

E-Learning

E-Learning

Καινοτόμες λύσεις υψηλών προδιαγραφών, ειδικά διαμορφωμένα μαθήματα, εξειδίκευση στον τομέα που
δραστηριοποιείται η κάθε επιχείρηση, παραδείγματα μέσα από τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες της
εταιρείας, πραγματικά σενάρια με τη μορφή video game, προσαρμοσμένα στις ειδικότερες συνθήκες
εργασίας του κάθε τομέα

Περισσότερα
Περισσότερα
GDPR Academy

GDPR Alert

GDPR Alert

Απομακρυσμένη υποστήριξη για όλα τα θέματα γύρω από το Γενικό Κανονισμό, χρήση ειδικά διαμορφωμένης
διαδικτυακής εφαρμογής, 5ψηφιο τηλεφωνικός αριθμός άμεσης εξυπηρέτησης, εξειδικευμένοι επιστήμονες της
Νομικής αλλά και της Πληροφορικής, πιστοποιήσεις από Διεθνείς Οργανισμούς σε θέματα που αφορούν την
ασφάλεια αλλά και το Γενικό Κανονισμό, απάντηση σε πραγματικό χρόνο για κάθε αίτημα που αφορά την
εφαρμογή του Κανονισμού.

Περισσότερα
Περισσότερα
GDPR Academy

Ενημέρωση, Εκπαίδευση
και Αξιολόγηση

Ενημέρωση, Εκπαίδευση
και Αξιολόγηση

Περισσότερα
Περισσότερα
GDPR Academy

GDPR ACADEMY

Στη GDPR Academy έχουμε ως βασική αρχή να αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη ως ξεχωριστή περίπτωση και να οικοδομούμε μια σταθερή σχέση μαζί του, παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες του.
GDPR Academy e-learning

E-LEARNING

Η GDPR ACADEMY προσφέρει το τρίπτυχο αυτό με την εφαρμογή καινοτόμων λύσεων υψηλών προδιαγραφών με προσιτά κόστη μέσα από την ασύγχρονη αυτοματοποιημένη εκπαίδευση (e-learning)
GDPR Academy

GDPR ALERT

Το GDPR ALERT, είναι η δύναμη της γνώσης τη στιγμή που την θες, όπου κι αν δημιουργείται η ανάγκη.

Υπηρεσίες

Η GDPR Academy παρέχει συμβουλές και λύσεις τεχνικού, εκπαιδευτικού, στρατηγικού και οργανωτικού χαρακτήρα σε θέματα πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και συμμόρφωσης με το νέο ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.
Περισσότερα

GDPR

Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) επιβάλλει νέους αυστηρούς κανόνες στην αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, εισάγοντας νέα εργαλεία και θεσμούς. Σε αυτό το πλαίσιο, επιχειρήσεις και οργανισμοί που επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καλούνται να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης, προκειμένου να αποφύγουν βαρύτατα πρόστιμα.

Frequently Asked Questions

Τι είναι ο GDPR;

Ο νέος Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γενική Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation) αποτελεί τη μεγαλύτερη αλλαγή στην νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια. Επιβάλλει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ», που είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Ν. 2472/1997.

Που αποσκοπεί ο νέος Κανονισμός;

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ έχει ως στόχο να διευρύνει την προστασία των δεδομένων στην εποχή των big data και του cloud computing, εξασφαλίζοντας ότι η προστασία των δεδομένων αποτελεί θεμελιώδες βασικό δικαίωμα, το οποίο θα ρυθμίζεται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη. Στόχος του είναι να διευκολύνει τη ροή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε όλα τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Κάθε εταιρεία που εξυπηρετεί ευρωπαίους πολίτες και συλλέγει τα δεδομένα τους, θα πρέπει να συμμορφώνεται με αυτή την οδηγία, ακόμη και αν η ίδια εδρεύει σε χώρα εκτός Ευρώπης.

Πότε θα τεθεί σε εφαρμογή ο GDPR;

Μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια συζήτησης, ο GDPR εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της ΕΕ στις 14 Απριλίου 2016 και ορίσθηκε ότι θα τεθεί σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν είναι το χρονικό διάστημα που δόθηκε στις επιχειρήσεις προκειμένου για την προσαρμογή τους στο νέο πλαίσιο.

Top