• Αντιμετωπίζουμε κάθε πελάτη σαν μία ξεχωριστή περίπτωση και όλες μας οι υπηρεσίες είναι βασισμένες στις ανάγκες του.
  • Δεσμευόμαστε για το βέλτιστο αποτέλεσμα των λύσεων που παρέχουμε.
  • Θεωρούμε τον ανθρώπινο παράγοντα σημαντικότερο από οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή.
  • Ο Μανώλης Σφακιανάκης και ο Ιωάννης Μακρυπούλιας είναι οι ιδανικοί άνθρωποι για να εγγυηθούν την ηλεκτρονική ασφάλεια μιας επιχείρησης, καθώς επίσης τη συμμόρφωσή της με το νέο ΓΚΠΔ και τη διαρκή τήρηση των αρχών που το διέπουν.
  • Η GDPR Academy επενδύει συνεχώς σε νέους ανθρώπους με καινοτόμες ιδέες, που μπορούν να δώσουν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις σε οποιοδήποτε πρόβλημα.