Η GDPR ACADEMY είναι μία νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία της G.A. HOLDINGS S.A. και της GDPR Greece, με στόχο την ενημέρωση, την Εκπαίδευση, την Αξιολόγηση και την Υποστήριξη των εταιρειών με ολιστικό τρόπο, στο νέο κανονισμό.

Η Γ. Αποστολόπουλος Εταιρεία Συμμέτοχων Α.Ε.» είναι μία αμιγώς ελληνική Εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό την ενοποίηση των επιχειρηματικών συμφερόντων της οικογένειας Αποστολόπουλου.

H GDPR Greece ιδρύθηκε από δύο ανθρώπους που έχουν ταυτιστεί στην Ελλάδα με την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και το ηλεκτρονικό έγκλημα. Ο Μανώλης Σφακιανάκης, Αντιστράτηγος ε.α της Ελληνικής Αστυνομίας και δημιουργός της υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και ο Ιωάννης Μακρυπούλιας, Μηχανικός Η/Υ και πληροφορικής, εξειδικευμένος σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και πρώην αξιωματικός της υπηρεσίας Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνεργάστηκαν με κοινό όραμα να ιδρύσουν μία εταιρεία, κύριος στόχος της οποίας είναι να αποτελέσει τον ιδανικότερο συνεργάτη για εταιρείες, οργανισμούς, αλλά και φυσικά πρόσωπα που αναζητούν συμβουλές και λύσεις τεχνικού, εκπαιδευτικού, στρατηγικού και οργανωτικού χαρακτήρα σε θέματα πληροφορικής και ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων.