Η GDPR Academy απευθύνεται σε όλα τα νομικά πρόσωπα, τα οποία επεξεργάζονται και διαχειρίζονται οποιασδήποτε μορφής προσωπικά δεδομένα και επιθυμούν να λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από τους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς.

Με αφορμή την ψήφιση και την εφαρμογή, από το Μάιο του 2018, του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (European General Data Protection Regulation – GDPR) η GDPR Academy μπορεί και δεσμεύεται να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες λύσεις για την εναρμόνισή τους με αυτόν.